BOK

HEM    |    BOK     |    BILDER    |    KONTAKT

 

Boken ”The Seven Wonders”

Köpa boken

Om du vill köpa boken kan du skicka epost till order@deon.se. Skriv hur många exemplar du vill ha och din adress så skickar vi boken mot faktura.

Om du vill köpa boken kan du skicka epost till order@deon.se. Skriv hur många exemplar du vill ha och din adress så hör vi av oss med en prisuppgift.

Den 7 juli 2007 (070707) presenterades de sju nya underverken. Av 77 framröstade platser
och byggnadsverk valdes 21 finallister ut av en expertjury. Genom en världsomspännande folkomröstning via
internet, SMS och telefon röstade ca 100 miljoner människor fram de
nya underverken.


Vi, Eva Akre och Dan Nilsson, fascinerades av hur man med den moderna tekniken kunde rösta
fram dessa platser, att intresset var så stort och engagerade
så många människor. Det visar att det handlar om viktiga
mötesplatser för all världens befolkning.


Vi beslutade att besöka de sju utvalda platserna under en given tidsperiod (två månader), för att få en överblick, och att få en möjlighet att känna in platsens ande och studera de olika byggnadsverken på nära håll. Resultatet är en dokumentation med stillbilder fotograferade ur egen personlig synvinkel.

 

© 2009 DEon bildproduktion

Bläddra i boken?

Här ser du ett utdrag av några sidor i boken. Klicka på högersidan för att bläddra